Tjänster

Den utbildade och erfarna personalen på Liiketilikeskus kommer på ett tillförlitligt sätt att tjäna följande områden:

  • Redovisning och kostnadsredovisning
  • Beskattning och mervärdesskatt
  • Lönehantering
  • Fakturering, pappersfakturor, e-fakturor
  • Elektronisk bearbetning av försäljnings-och inköpsfakturor
  • Affärsplanering
  • Etablering av företag och förändringar i bolagsformer
  • Förvärv, generationsväxlingar och andra arrangemang

Ekonomisk förvaltning och rapportering kan ske i enlighet med kundens val i pappersform eller elektronisk metod.

Scroll to top