Open post

Arvonlisäveron alarajahuojennus

1.1.2016 alkavalta tilikaudelta lähtien arvonlisäverottoman toiminnan yläraja on 10 000 euroa (aiemmin 8 500 euroa) ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja on 30 000 euroa (aiemmin 22 500 euroa). Käytännössä siis arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta, jos liikevaihto on 10 000 euron ja 30 000 euron välillä.

Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksujakson pituus vaikuttavat siihen, miltä ajalta liikevaihto lasketaan. Jos arvonlisäverovelvollinen on kuukausi-ilmoittaja, huojennuksen määrään vaikuttava liikevaihto on tilikauden liikevaihto. Jos arvonlisäverovelvollinen ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveronsa neljännesvuosittain tai vuosittain, liikevaihto lasketaan kalenterivuodelta riippumatta siitä, mikä yrityksen varsinainen tilikausi on.

Huojennuksen määrään vaikuttava liikevaihto täytyy laskea aina 12 kuukauden liikevaihtona, vaikka arvonlisäverovelvollisen tilikausi olisi yli tai alle 12 kuukautta. Liikevaihdon muunto tapahtuu seuraavalla laskukaavalla:


Alarajahuojennus on verotettavaa tuloa tuloverotuksessa.

Arvonlisäveron alarajahuojennuslaskuri

Laskurissa tarvitaan arvonlisäverovelvollisen tilitetyn arvonlisäveron ja liikevaihdon määrää.

Liikevaihtoon vaikuttavat erät
Arvonlisäveron määrään vaikuttavat tekijät

Scroll to top